“Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá” – Trò hề rẻ tiền tự tung tự hứng của các đối tượng cơ hội, phản động

Vừa qua, fanpage của tổ chức phàn động Việt Tân đăng tải thông tin facebook Tinh Nguyen của Maria Nguyễn Thị Tình (vợ Nguyễn Năng Tĩnh – đối tượng bị tuyên án 11 năm tù giam và phạt quản chế 5 năm về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”) đã đăng dòng trạng thái có tên “TRÂN TRỌNG CẢM ƠN RẤT NHIỀU!”. Theo status này, Nguyễn Thị Tình cho hay Nguyễn Năng

Đọc thêm

Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch

Việc nhận diện đúng những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội, phản động để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một mặt nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; mặt khác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào Đảng, vào sự phát triển phồn vinh của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là hết sức quan trọng và cần

Đọc thêm