VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO, TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI DÂN

Những ngày vưa qua, trên không gian mạng tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, tiêu cực, những đánh giá phiến diện về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Chẳng hạn như trang mạng “Vietquoc” đã tán phát bài viết “Việt Nam áp dụng mô hình đàn áp tôn giáo theo kiểu Trung Cộng” với nội dung vu cáo, xuyên tạc khi cho rằng Việt Nam đang đàn áp tự do tôn giáo. Đây vẫn là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù

Đọc thêm