NHÀ BÁO VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG TỈNH VỚI CUỘC CHIẾN ĐẨY LÙI THÔNG TIN XẤU ĐỘC, THÙ ĐỊCH

Theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí nước ta hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tham gia tích

Đọc thêm

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đất nước

Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là “sư Thích Minh Tuệ” đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội. Nhân cơ hội này một số cá nhân, hội nhóm, tổ chức vì mục đích riêng đã lợi dụng để trục lợi

Đọc thêm