CẦN THẬN TRỌNG KHI TIẾP NHẬN THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Việc mở cửa hội nhập và kết nối Internet ra toàn cầu là một quyết định đúng đắn, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước nhằm thay đổi diện mạo đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích vô cùng lớn do Internet mang lại thì cũng có nhiều tác hại do các thông tin xấu độc, sai sự thật được các thế lực xấu đưa lên không gian mạng.

Hiện nay, người dùng đang tiếp cận với một khối lượng khổng lồ các thông tin trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, trong đó dạng nội dung video ngắn đang là xu hướng vì nó dễ dàng chiếm lấy sự tập trung của người xem. Trong khi đó, để giữ chân người dùng ở lại nền tảng của mình, các chuyên gia công nghệ đã tạo ra thuật toán liên tục phân phối các video với nội dung mới, lạ, nội dung nóng đến với người dùng một cách thụ động. Do đó, thật không khó để người dùng vô tình tiếp cận với những thông tin sai lệch, xuyên tạc, những hình ảnh cắt ghép mà bản thân không hề hay biết.

Lợi dụng các tiện ích do Internet và mạng xã hội mang lại, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tạo lập các trang, nhóm, mạo danh người nổi tiếng, xưng danh là cộng đồng yêu nước, để đăng tải tràn lan các video sai lệch, nhảm nhí, giật gân về các chủ đề nóng đang được mọi người quan tâm, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đó sử dụng các tài khoản ảo, ẩn danh để bình luận, tung hô, kích động, kêu gọi, phát tán nhằm điều hướng, lôi kéo, dẫn dắt người xem tham gia vào các cuộc thảo luận mà bọn chúng dựng nên. Người dùng sẽ rất dễ bị truyền bá tư tưởng, lôi kéo vào những vấn đề tiêu cực, tạo ra sự hỗn loạn, kích động mâu thuẫn, gây xung đột trong xã hội.

Trước thực trạng nêu trên, chúng ta cần nâng cao nhận thức, cảnh giác những trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Luật An ninh mạng; nhận thức rõ bản chất đúng – sai của thông tin xấu độc, không bị mắc bẫy khi tiếp nhận các tin đồn, không để bị lôi kéo vào các hoạt động thảo luận, đăng tải, chia sẻ nội dung sai lệch, xuyên tạc của các phần tử xấu độc trên không gian mạng dẫn đến vi phạm pháp luật./.

(TCL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *