Nực cười với luận điệu “Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn”

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tăng cường tần suất xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng bằng nhiều hình thức, chiêu bài khác nhau nhưng tất cả đều thất bại bởi sự vô lý và suy nghĩ viễn vông.

Ngày 02/10/2020, trên trang BBC NEWS Tiếng Việt có đăng tải bài viết với tựa đề “Việt Nam: Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn”. Bài viết đã thực hiện phỏng vấn một số người bất đồng chính kiến, có thái độ thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó đáng chú ý là ý kiến của Nguyễn Hữu Vinh (blogger Anh Ba Sàm) – người từng bị ở tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Y cho rằng: “Phải tính đến dân chủ trong đảng Cộng sản Việt Nam đến mức độ một ngày nào đó cần phải tách đôi đảng, thay vì phải vật vã với thế lực thù địch và đảng đối lập”, “Nên tách đôi đảng có hai quan điểm khác nhau: một quan điểm cấp tiến, một quan điểm muốn giữ mãi chủ nghĩa Marx-Lenin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh v.v….”, “…cứ tách đôi ra và có những nguyên tắc ban đầu để họ tránh những cái gọi là xung đột quá mức mà đến mức độ có thể xảy ra chính biến, để làm như thế, đảng Cộng sản nên tự đặt ra mức độ đó…”.

Cần khẳng định rằng, trong Đảng Cộng sản không có chuyện có hai quan điểm khác nhau: “một quan điểm cấp tiến, một quan điểm muốn giữ mãi chủ nghĩa Marx-Lenin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh” như Nguyễn Hữu Vinh tưởng tượng. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất đó là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong Đảng cũng không có chuyện xung đột quan điểm mà Đảng luôn tôn trọng, chấp nhận xem xét, bảo lưu những quan điểm, ý kiến khác biệt, nhất là những ý kiến khác biệt có tính lý luận và phù hợp với thực tiễn khách quan. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng mở rộng dân chủ trong Đảng như thực hiện chất vấn trong Đảng, khuyến khích đảng viên nói thẳng, nói thật, phê bình thẳng thắn, không nể nang, né tránh… Như vậy, trong Đảng không có cái gọi là “quan điểm cấp tiến” như Nguyễn Hữu Vinh tự xuyên tạc ra?

Sở dĩ có những luận điệu trên là do suy nghĩ hoang tưởng các các nhà “dân chủ cuội” nhằm mục đích hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cổ súy cho cái gọi là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”… Chúng ta cần đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần, loại bỏ những luận điệu kiểu này, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

NTCS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *