PHÚ YÊN KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH, LOẠI BỎ THÔNG TIN XẤU ĐỘC CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ ​

Ít có nghị quyết nào đi vào cuộc sống nhanh như Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 35): thông tin tích cực phần lớn lan tỏa nhanh, công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được kết hợp thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thông tin, công nghệ, pháp lý, kinh tế… Cùng với các địa phương trên cả nước, 5 năm qua, tỉnh Phú Yên đã kiên quyết, kiên trì, sử dụng đồng bộ các biện pháp, tổ chức đấu tranh mạnh mẽ loại bỏ thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Bối cảnh thực hiện Nghị quyết 35

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 trong bối cảnh các mối đe dọa trên không gian số tăng lên, những vấn đề an ninh phi truyền thống đa dạng, phức tạp hơn như tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, phát tán mã độc, sự chống phá của những thế lực thù địch ngày một tinh vi, xảo quyệt…

Trong bối cảnh chung đó, tỉnh Phú Yên còn nhiều khó khăn hơn như hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) chưa được đầu tư, nguồn nhân lực về CNTT – trong đó có nhân lực xử lý thông tin xấu độc – thiếu một cách nghiêm trọng; nhận thức của xã hội, trong đó có nhận thức, nhận biết, phân biệt thông tin chính thống – thông tin xấu độc còn hạn chế; số người sử dụng mạng xã hội tăng nhanh, nhưng việc chia sẻ thông tin tích cực còn hạn chế, kể cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; do thiếu nguồn lực CNTT, nên nhiều địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; các cơ quan báo chí tại Phú Yên không nhiều, Phú Yên cũng chưa có các KOLs (Key Opinion Leader – người dẫn dắt tư tưởng) có lượng tương tác lớn, nên việc lan tỏa thông tin tích cực cũng còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Những kết quả bước đầu

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đều ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; thường xuyên chỉ đạo, tổ chức rà soát, phát hiện, xử lý các website sử dụng tên miền quốc gia “.vn” tán phát thông tin xấu, độc; phối hợp đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin tiêu cực một cách kịp thời. Đồng thời, chủ động, kịp thời định hướng các nội dung thông tin, tuyên truyền, trong đó có định hướng những nội dung liên quan đến nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh…

Công tác cung cấp thông tin được thực hiện tốt thông qua các phiên họp của ban chỉ đạo 35 các cấp, qua các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức và các kỳ họp báo hàng quí do UBND tỉnh tổ chức, nhờ đó, thông tin tích cực được lan tỏa kịp thời, lấn át thông tin tiêu cực.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp trong cuộc sống…

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh thường xuyên phối hợp rà quét thông tin trên các trang web, blog, mạng xã hội và các ứng dụng trên mạng Internet; tích cực xác minh, nhắc nhở, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Chỉ tính riêng năm 2023, Công an Phú Yên đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, yêu cầu cam đoan, cam kết không tái phạm 20 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin xấu độc, tin giả, sai sự thật trên không gian mạng, tham gia hội, nhóm trên không gian mạng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia…

Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả bước đầu, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thông tin xấu độc trên không gian mạng chưa đầy đủ, sâu sắc. Công tác nắm bắt, quản lý, nhất là xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng còn nhiều khó khăn, vì là vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Việc theo dõi cán bộ, đảng viên tạo lập, đăng tải, chia sẻ, bình luận, thể hiện quan điểm đối với thông tin trên không gian mạng hằng ngày còn hạn chế, vì chưa có công cụ hỗ trợ. Còn phổ biến việc cán bộ, đảng viên, Nhân dân chưa quan tâm, mạnh dạn chia sẻ các thông tin, bài viết đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng người dùng mạng xã hội. Nội dung, hình thức đấu tranh phản bác tuy có chuyển biến tích cực song nhìn chung còn chưa phong phú, đa dạng, sâu sắc. Hành lang pháp lý về các hành vi liên quan đến thông tin xấu độc trên không gian mạng chưa theo kịp thực tiễn, vì là vấn đề mới. Xuất hiện tình trạng biến “mạng xã hội” thành “báo điện tử”, “báo hóa tạp chí” làm cho công tác quản lý nhà nước về báo chí còn nhiều khó khăn, có nơi, có vụ việc còn lúng túng…

Một số giải pháp trong thời gian tới

​Để công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; chuyển mạnh công tác thanh tra theo kế hoạch sang giám sát, kiểm tra và tập trung giải quyết căn bản các vấn đề “nóng”, có tác động lớn trong xã hội.

Tăng cường các biện pháp hỗ trợ cơ quan báo chí phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện; tiếp tục chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối nội, đối ngoại về các sự kiện chính trị, các vấn đề quan trọng của đất nước, của từng địa phương, nhất là trước các vấn đề được dư luận trong và ngoài tỉnh quan tâm; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân.

Tăng cường chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông có giải pháp chặn lọc sâu tới từng gói tin, từng tài khoản mạng xã hội để có thể ngăn chặn truy cập vào đường link bất kỳ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, không để người dân tiếp cận thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, sở, ngành, địa phương, giữa địa phương và TW để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên không gian mạng.

Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

​​(TTH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *