BBC hay “truyền thông kền kền”?

Có một hiện tượng lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác là cứ gần tới ngày 30-4 hằng năm, BBC tiếng Việt lại sốt sắng tổ chức, công bố nhiều bài vở liên quan ngày chế độ tay sai nước ngoài ở miền nam Việt Nam sụp đổ. Xét từ tự do thông tin đó là việc bình thường, nhưng xét từ thái độ tiếp cận, quan điểm, cách thức và thủ đoạn khai thác thông tin,… thì sự quan tâm của BBC đến ngày 30-4 ở

Đọc thêm