Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng; sửa thủ tục cấp số định danh với công dân đã đăng ký khai sinh là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021. Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021, đó là quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; Quy định về xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng; Quản lý trong cơ sở giáo dục; Quản

Đọc thêm

Bộ mặt thật của Dũng Vova

Phong trào “Chấn hưng nước Việt” và kênh “Chấn hưng nước Việt” do Vũ Quang Thuận, Lê Thăng Long tuyên bố lập ra vào năm 2013 làm cơ quan ngôn luận, tuyên truyền phát triển tổ chức chống phá nước ta. Mục đích của nhóm này là nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh đòi dân chủ, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Vũ Quang Thuận đã lôi kéo Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc, đặc biệt là Lê Văn Dũng (Dũng

Đọc thêm

Sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng, bảo vệ

Những ngày qua, trong khi nhân dân cả nước vui mừng chào đón kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) thì đáng tiếc, vẫn còn những ý kiến xuyên tạc sự kiện lịch sử quan trọng này. Đây chỉ là những ý kiến lạc lõng giữa không khí hân hoan của cả dân tộc cùng chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông. Với luận điệu xuyên tạc, một số cá nhân đang cố tình bóp méo sự thật lịch

Đọc thêm