Sao còn rắp tâm phá hoại?

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, đồng bào có đạo trên khắp mọi miền Tổ quốc đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thế nhưng ở một vài nơi, kẻ xấu và một số vị linh mục chẳng những không đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương mà còn rắp tâm phá hoại. KHÔNG PHỦ NHẬN SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC TÔN GIÁO

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nô nức, phấn khởi, tự hào hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là dịp để mọi công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trên thực tế đối với việc xây dựng nhà nước của

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xác định đây là mũi đột phá, hòng làm tan rã niềm tin, dao động về lý luận, tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa

Đọc thêm

Màn kịch “tự ứng cử” của một số “nhà dân chủ”!

Ngày 23-5 tới đây, cử tri ở Việt Nam sẽ thực hiện quyền công dân của mình với việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chính vì vậy, thời gian qua các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí ra sức tổ chức rất nhiều hoạt động, phương thức rất tinh vi, thâm độc nhằm phá hoại, gây trở ngại và xuyên tạc tính chất dân chủ của cuộc bầu

Đọc thêm