Cảnh giác trước “đại dịch” tin giả

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tình trạng tin giả về vấn đề này gây nhiễu loạn trên internet, mạng xã hội cũng trở thành “đại dịch” nguy hiểm, đáng sợ không kém dịch bệnh. TIN GIẢ “NỐI GIÁO CHO GIẶC” Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin như: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phong tỏa theo phương án mới và kêu gọi người dân đi mua sắm tích trữ hàng hóa; lãnh đạo thành

Đọc thêm

Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội

Thực tế cho thấy, rất đông cán bộ, đảng viên hiện nay chưa có điều kiện học tập, nghiên cứu thấu đáo về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy mà hiểu biết về bản chất, biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội cũng còn rất mức độ. Vì thế, muốn bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng hiện nay, trước hết phải hiểu Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội… Cuộc “đấu tranh sống mái” Từ những năm 70 của thế kỷ

Đọc thêm

Bảo vệ “đầu não” và “trái tim” (bài 1)

Trong tình hình hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải bảo vệ cái gì? Tác giả cho rằng, trước hết phải bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong loạt bài này, tác giả sẽ làm rõ những vấn đề đặt ra… Ta thường nói Đảng Cộng sản mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, nghĩa là Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên

Đọc thêm

Nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 hiện đang lan rộng trên 213 quốc gia, vùng lãnh thổ; tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trên thế giới đã có trên 189 triệu người mắc bệnh, trong đó có hơn 4 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, đến thời điểm 19 giờ 30 phút ngày 15/7/2021 đã ghi nhận gần 41 nghìn ca nhiễm, có 207 ca tử vong. Tại Phú Yên, tình hình dịch

Đọc thêm