Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội. Từ khi ra đời đến nay, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bất chấp sự chống phá điên cuồng của kẻ thù, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại lớn lao trên phạm vi toàn thế giới. CUỘC CÁCH MẠNG VỀ NHẬN THỨC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI Chủ nghĩa Mác – Lênin chính

Đọc thêm

Kích động kỳ thị dân tộc – âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Kỳ thị thường gắn liền với phân biệt đối xử. Kỳ thị, phân biệt đối xử là một khái niệm giao thoa giữa chính trị – văn hóa và xã hội. Kỳ thị dân tộc, chủng tộc là sự nhìn nhận, đánh giá làm giảm giá trị đối với một một dân tộc, một chủng tộc từ một quan niệm chính trị, văn hóa hoặc xã hội nào đó. Ở Việt Nam, kể từ khi bắt đầu xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách chia

Đọc thêm

Nhân văn – nguồn sáng làm nên tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh (Tiếp theo và hết)

Tính nhân văn dựa trên tính khoa học, gắn liền với tính cách mạng, kết hợp hài hòa, chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất, làm nên bản chất, đặc điểm của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa học-cách mạng và nhân văn. Đó cũng là bản chất, đặc điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, được Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo, kết hợp hài hòa văn hóa phương Đông và phương Tây, đậm bản sắc tinh hoa văn hóa Việt Nam,

Đọc thêm

BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Bí mật nhà nước (BMNN)  là thông tin có nội dung quan trọng, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ BMNN, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ BMNN là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm

Đọc thêm

Một góc nhìn về tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận (bài 2)

Để tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, bà con ta ở hải ngoại không thể chỉ dựa vào những thông tin đến các cơ quan “truyền thông đen” trong cộng đồng, hay những báo cáo của các “tổ chức quốc tế về nhân quyền” mang tính phiến diện, một chiều. Theo tôi, bà con ta hãy đi về Việt Nam, tự đi tìm câu trả lời từ thực tiễn sinh động đang diễn ra tại đây. Ở một quốc gia đang phát triển như Việt

Đọc thêm

Tính khoa học là đặc tính cơ bản, cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh (bài 2)

Việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận đặc biệt cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi trước hết xuất phát từ những giá trị khoa học sâu sắc được thể hiện trong những luận điệu đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nhận thức thấu đáo, giải quyết sáng tạo tính phổ biến và tính đặc thù của cách

Đọc thêm

Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, như một ngọn cờ dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, dân tộc và nhân dân ta. Vì vậy, nhận thức đúng đắn những giá trị khoa học, giá trị cách mạng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chúng ta góp phần

Đọc thêm

Cảnh giác với cái gọi là “nhân danh nhân dân” của các thế lực chống phá

Nói lên tiếng nói của người dân là cách hiệu quả nhất để thuyết phục người nghe. Chính vì thế, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng cái gọi là “nhân danh nhân dân”, “đại diện cho người dân” để xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân thực hiện các mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây là chiêu trò khá tinh vi, bài bản, đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác để nhận diện và kiên quyết đấu tranh. Mưu đồ đặt người dân trong mối quan

Đọc thêm

Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận.  Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều

Đọc thêm

Nên dừng ngay, dù nhầm lẫn hay cố ý

Hiểu sai hoặc cố ý xuyên tạc đều là suy nghĩ ác ý và không phải là cách phản biện xã hội tích cực. Trước khi muốn tham gia phản biện xã hội, điều cần thiết là phải có thói quen và đủ năng lực tự phản biện chính bản thân… Trong buổi tiếp Tổng Giám đốc USAID Samantha Power tại Washington D.C hôm 13/5 để thảo luận về tăng cường hợp tác phát triển và những hoạt động hỗ trợ hiện nay của USAID tại Việt Nam nhằm chống lại cuộc

Đọc thêm