Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao. Vì thế, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị cũng đang tập trung xuyên tạc cuộc đấu tranh này với

Đọc thêm

Một báo cáo thiếu khách quan và đáng tiếc

Mới đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới. Đáng chú ý, văn bản này vẫn tiếp tục dựa trên những nhận định sai lệch, thông tin thiếu chính xác như từng diễn ra trong các báo cáo trước đây, dẫn đến đánh giá thiếu khách quan, sai sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Ngày 20/3, tại thủ đô Washington D.C, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố Báo cáo

Đọc thêm

Cảnh giác với âm mưu xúi giục, kích động thanh niên

Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu, như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên”(!); “nhiệm vụ của thanh niên là phải đứng lên đấu tranh chống độc tài, đòi tự do, dân chủ”(!)… Có thể thấy, âm mưu lợi dụng “tự do, dân chủ”

Đọc thêm