Lợi ích to lớn mà Đề án 06 của Chính phủ mang lại là không thể phủ nhận

Hiện nay, trong khi cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) thì các thế lực thù địch, phản động lại đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những lợi ích mà Đề án 06 mang lại. Chúng xuyên tạc rằng: Việc định

Đọc thêm