Nhận diện thủ đoạn bôi nhọ, chống phá lực lượng CAND

CAND Việt Nam là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với vai trò, chức năng nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng Công an trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn hướng tới nhằm xuyên tạc, chống phá. Thời gian qua, các đối tượng xấu tìm cách bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự và phủ nhận những công lao của biết bao

Đọc thêm