Bảo vệ hòa bình bền vững để xây dựng và phát triển đất nước

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm; một dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn phải căng mình tự vệ. Bởi vậy, hòa bình luôn là mong ước, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống, là khí phách hùng thiêng của nhân dân ta. Khát vọng bảo vệ hòa bình Từ thuở cha ông dựng nước và giữ nước, khát vọng hòa bình đã hun đúc ý

Đọc thêm

Cảnh giác với hoạt động huấn luyện chống phá của Rise- ngoại vi tổ chức khủng bố Việt Tân

Thời gian qua từ tháng 5/2020 đến 9/2023 tổ chức phản động Việt Tân thông qua Rise dưới vỏ bọc tổ chức phi chính phủ về môi trường đã tổ chức hàng chục cuộc huấn luyện, đào tạo trực tuyến nhằm lôi kéo số chống đối, bất mãn trong nội địa để hình thành lực lượng chống đối Nhà nước thông qua hệ thống phần mềm Telegram, Zoommeeting…. Trước đó, ngày 2/3/2020, ba thành viên cốt cán của “Việt Tân” gồm Trinnitry Phạm Hồng Thuận, Angelina Trang Huỳnh và Nguyễn

Đọc thêm

Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 – 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt

Đọc thêm

Sự phi lý của luận điệu xuyên tạc “thơ cách mạng kháng chiến chỉ là thơ minh họa chính trị”

Thơ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là những tác phẩm bám sát lịch sử chiến đấu hào hùng của quân dân ta, là bản anh hùng ca bất diệt. Tuy nhiên, vẫn có những người cố ý phủ nhận, xuyên tạc giá trị thơ cách mạng kháng

Đọc thêm

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực chất là tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội, làm cho quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng… Lịch sử xây dựng, trưởng thành, chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt

Đọc thêm