Không thể phủ nhận vị trí, vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những ngày qua, trên nhiều kênh thông tin báo chí nước ngoài, các trang mạng của tổ chức phản động lưu vong và trang mạng của đối tượng chống đối tiếp tục tung ra các bài viết, luận điệu sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc về vị trí, vai trò của Đảng Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách phủ nhận, bác bỏ vai

Đọc thêm