Cần ngăn chặn tác động tiêu cực của một bộ phận văn hóa phương Tây đối với thế hệ trẻ Việt Nam

Trong những năm qua, văn hóa phương Tây được du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, bên cạnh những sản phẩm văn hóa có giá trị, phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc thì cũng có không ít sản phẩm văn hóa chứa đựng nội dung độc hại, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của chúng ta, nhất là thế hệ trẻ. Đáng chú ý, một bộ phận đáng kể lớp trẻ ưa chuộng, thậm chí sùng bái phong cách văn hóa, văn nghệ phương Tây. Họ không thích hoặc thờ ơ với các bản nhạc, bài ca cách mạng, không quan tâm đến các hình thức nghệ thuật, các bài dân ca truyền thống; trái lại, tán dương và cổ vũ cho những bài hát có nhịp điệu mạnh, như rock, ráp hoặc những bài hát, bộ phim có nội dung nhạt nhẽo, vô vị, phản cảm, thậm chí kích động bạo lực, lối sống buông thả, bầy đàn… Chính điều này đã góp phần tạo ra một bộ phận thanh, thiếu niên có lối sống buông thả, bạo lực, trái ngược với những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Thực tế cho thấy, tình trạng tội phạm hình sự ở Việt Nam trong thời gian vừa qua đã gia tăng đến mức nghiêm trọng cả về số lượng lẫn tính chất nguy hại so với trước đó. Một số tội danh rất nguy hiểm đã xuất hiện ngày càng nhiều như khủng bố cá nhân, tống tiền, bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ, buôn bán chất ma tuý, môi giới mại dâm… Đặc biệt, số phụ nữ phạm tội và các vụ phạm tội do lứa tuổi vị thành niên thực hiện có chiều hướng gia tăng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Để ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực của văn hóa phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, thiết nghĩ cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục bản sắc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho thanh, thiếu niên, giúp thế hệ trẻ có được nhận thức đúng đắn, sâu sắc về giá trị văn hoá dân tộc, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, xây dựng phẩm chất đạo đức và nhân cách con người Việt Nam sống có lý tưởng, có hoài bão, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Xây dựng, khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá, nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ hoạt động. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá ở các địa phương, trường học, khu công nghiệp, nông, lâm trường để thu hút các hoạt động của giới trẻ sau thời gian học tập, lao động như: Nhà Văn hoá, khu thể thao đa năng, sân vận động, trường nghệ thuật văn hoá dân gian, nhà bảo tàng văn hoá, nhà truyền thống, các câu lạc bộ, địa điểm du lịch sinh thái, lịch sử, các khu vui chơi giải trí có nhiều trò chơi dân gian nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sân chơi hữu ích cho thanh, thiếu niên.

Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá để thế hệ trẻ được tham gia sáng tạo và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp. Khôi phục và tổ chức chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả các lễ hội dân gian tốt đẹp ở nhiều vùng, miền, địa phương; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân tộc. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các vùng, miền trong cả nước và nước ngoài thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hoá như: Thi tiếng hát, vũ điệu dân gian, nhạc cụ dân tộc; thi ẩm thực, thi đấu các môn thể thao.., nhằm thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia để chọn lọc được những tài năng thực sự, đồng thời giúp họ thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc.

Tiếp biến những giá trị văn hoá phương Tây phù hợp với truyền thống và đạo lý Việt Nam, đồng thời tích cực đấu tranh bài trừ những tiêu cực, xấu độc. Những giá trị văn hoá tiến bộ, tích cực của phương Tây phù hợp với truyền thống, đạo lý của người Việt Nam, không xung đột với văn hóa bản địa cần được tiếp thu và cải biến, bổ sung, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không nên có nhận thức và hành động sai lệch, phiến diện dẫn tới phủ nhận, chối bỏ tất cả giá trị văn hóa phương Tây và cho rằng văn hóa phương Tây chỉ một màu đen, tiêu cực, xấu độc. Hoặc tuyệt đối hóa mặt tích cực mà không nhận thấy mặt tiêu cực, khác biệt, dị biệt của văn hóa phương Tây. Các cơ quan quản lý văn hóa cần chủ động phát hiện, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giúp thanh, thiếu niên nhận rõ mặt trái và tác động tiêu cực của văn hóa phương Tây; kiên quyết đấu tranh phê phán, bài trừ những tiêu cực, sản phẩm văn hóa xấu độc đi ngược với bản sắc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc…

BBT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.