Hội thảo trá hình – biểu hiện cần sớm ngăn chặn

Chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn hằng năm ở nước ta đều đặn tổ chức hàng nghìn cuộc hội thảo diễn ra ở các cấp, các ngành, địa phương… Không thể phủ nhận tính thiết thực, hiệu quả và giá trị khoa học của những hội thảo trong công cuộc hiến kế, cải tổ, xây dựng, đổi mới đất nước; thế nhưng xoay quanh câu chuyện công tác tổ chức hội thảo thì vẫn còn đó nhiều vấn đề đáng bàn và đáng buồn. Đâu phải dịp tung hô

Đọc thêm

Đòi hỏi rập khuôn nguy hiểm

Hiện nay, trong xã hội và ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xuất hiện không ít ý kiến cho rằng, để Việt Nam tăng tốc phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình thì cần phải rập khuôn mô hình phát triển kinh tế, sao chép luật pháp, sao chép hệ thống giáo dục, sách giáo khoa của các nước phát triển. Thực tế cho thấy, những đòi hỏi trên là vô lý và nguy hiểm. Bởi sự rập khuôn đó rất dễ dẫn đến những sự chuyển

Đọc thêm

Giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đội ngũ giảng viên của các trường chính trị cấp tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức và có thái độ đúng đắn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó có những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ này trong công tác chuyên môn nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền, qua đó đội ngũ này đã đóng vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt

Đọc thêm

Để từ chức trở thành nét văn hóa ứng xử của cán bộ

Trong đời sống xã hội, tuy không phải là hiếm, nhưng rất khó khăn để một cán bộ từ chức dù với lý do nào. Có nhiều rào cản khiến cho việc từ chức không hề dễ như nguyên tắc “có lên-có xuống”, “có vào-có ra” trong công tác cán bộ. Điều đó cho thấy, để từ chức thực sự trở thành vấn đề bình thường, là nét văn hóa ứng xử trong công vụ cần có cả quá trình thay đổi từ quan niệm, nhận thức đến hành vi của mỗi

Đọc thêm

Thiếu hiểu biết khi cho rằng “Việt Nam sẽ gặp phải khủng hoảng lương thực, thiếu đói”

Ngày 30/10, đại diện của chính quyền Ucraina phát biểu rằng: “Việt Nam sẽ gặp phải khủng hoảng lương thực, thiếu đói nếu như thỏa thuận lương thực Nga – Ukraine bị phát vỡ”. Liệu sự việc có diễn ra đúng như vậy sau phát ngôn này không hay là người phát ngôn của nước bạn không hiểu gì về tình hình Việt Nam, nhất là vấn đề an ninh lương thực của quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất nhì thế giới? Chúng ta biết rằng, kể từ khi

Đọc thêm

Quyết chống “giặc nội xâm”

Người xưa có câu: “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nói cho dễ hiểu là nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc, nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Được nhân dân đồng lòng, đồng sức ủng hộ thì nước mới mạnh và muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì phải chăm lo cho cuộc sống

Đọc thêm

Tính tất yếu của “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang”

Đối với mọi nhà nước trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi vấn đề chính trị đều liên quan đến lợi ích và mục tiêu lợi ích của giai cấp cầm quyền, trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) hoặc các hình thức vũ trang ra đời và thực hiện chức năng của nó đều là biểu hiện về mặt chính trị của giai cấp cầm quyền. Việt Nam có đầy đủ những cơ sở lịch sử để khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Đọc thêm

Cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng

Thực tiễn lịch sử dân tộc ta, thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh một chân lý: Có dân là có tất cả; mất dân cũng có nghĩa là mất tất cả. Sức mạnh của Đảng nằm trong mối liên hệ mật thiết với nhân dân: “Dân là gốc của nước, gốc có vững thì nước mới yên”. Ông cha ta đã để lại những tư tưởng bất hủ, như: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc, đó là

Đọc thêm

Phát huy vai trò “thanh bảo kiếm” và “lá chắn” bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ

Kiên trì quan điểm, kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong các nhiệm kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định và bổ sung một số định hướng lớn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng,

Đọc thêm

Đống mối và bối bòng bong

Ca ngợi, tán dương những giá trị bề nổi, hào nhoáng của xã hội tư bản để làm đối trọng hạ thấp, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những phương thức, thủ đoạn đang được các thế lực thù địch ráo riết thực hiện. Bằng phương pháp lập ngôn so sánh, đối sánh, ám chỉ… thông qua phát ngôn của những đối tượng có tư tưởng cực đoan, bất mãn, họ hướng lái xã hội theo lối sống thực dụng, bàng quan với

Đọc thêm