Phủ định những luận điệu sai trái của thế lực thù địch về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch đã không ngừng đưa ra những quan điểm sai trái về các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác -Lênin; phủ nhận tính đúng đắn, hợp lý của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thổi phồng khuyết điểm, hạn chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm

Công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế đất nước

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc. Đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong công tác đối ngoại, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới,

Đọc thêm

Xây dựng chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị quan trọng này, cán bộ, đảng viên, nhân dân của thành phố Hải Phòng đều theo dõi sát các nội dung được nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, và nhận thấy những nội dung này là toàn diện, sâu sắc, khách

Đọc thêm

Tiếp truyền ngọn lửa

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII vừa diễn ra (từ ngày 15 – 17/5/2023). Ở đó, công tác cán bộ tiếp tục được đề cao giữa bối cảnh bộn bề khó khăn của đất nước đan xen với những cơ hội thúc đẩy sự phát triển. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa trôi qua, có thể thấy công tác cán bộ – khâu “then chốt của then chốt” đã

Đọc thêm

Vạch trần sự sai trái của luận điểm “Chủ nghĩa Mác đã cáo chung”

Trước sự thoái trào tạm thời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ở cuối thế kỷ XX, các thế lực thù địch, phản động ra sức cổ vũ cho luận điểm “Chủ nghĩa Mác đã cáo chung”(!). Tuy nhiên, thực tiễn sinh động của thế giới và Việt Nam ngày nay lại chứng tỏ chủ nghĩa Mác vẫn tràn đầy sức sống.  Xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác là một thủ đoạn thường trực của các thế lực thù

Đọc thêm

Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

Mục tiêu của họ là gieo rắc các nhận thức sai lầm, tâm lý hoài nghi, tâm trạng bất an, bức xúc trong xã hội và cộng đồng; ngấm ngầm kích động các tư tưởng bất tuân, chống đối luật pháp, chuẩn mực xã hội, cộng đồng; xúi giục các hành vi bạo loạn, bạo lực… Nhiều người gọi đây là những “comment bẩn”. Nguy hại “comment bẩn” Trên thực tế, “comment bẩn” có khá nhiều dạng. Dạng dễ nhận thấy nhất là những comment tục tĩu. Những “comment bẩn” dạng này thường là những lời

Đọc thêm

Cần “bắt bệnh, trị bệnh” kịp thời, hiệu quả

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, những bất cập, sai phạm trong một số lĩnh vực đã bị phát hiện, không ít cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật. Tình trạng vô cảm, thờ ơ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và nặng hơn là tình trạng buông lỏng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã lộ rõ. Để xử lý kịp thời, hiệu quả “căn bệnh” này, cần sự “bắt bệnh” sớm, chính xác từ đó đưa ra “phác đồ điều trị” đúng đắn, hiệu

Đọc thêm

Quyết tâm công phá “tảng đá” trách nhiệm

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến chủ đề “bệnh” sợ trách nhiệm đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ công chức, ngày càng trở nên phổ biến, cản trở sự phát triển của xã hội. Căn bệnh này đã được các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thẳng thắn chỉ rõ, từ đó yêu cầu các cấp, ngành phải kịp thời đề ra những giải pháp nhằm ngăn chặn và tháo gỡ. Cùng mối quan tâm, trăn trở về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức

Đọc thêm

Giữ vững và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân – Cội nguồn sức mạnh

Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, nên phải gắn bó với nhân dân mà hạt nhân lãnh đạo là giai cấp công nhân. Hơn nữa, Đảng ta còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam nên tất yếu Đảng càng phải liên hệ mật thiết và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động.  Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Sự

Đọc thêm

Tránh bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Ngày 9-5-1945 là ngày Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh buộc phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện, là cơ sở để đánh bại chủ nghĩa phát xít trên phạm vi toàn cầu, giành lại hòa bình cho thế giới. Tưởng như sau thất bại trên thì chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn có những mưu đồ hòng thúc đẩy sự hình thành của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư

Đọc thêm