Hội nghị Trung ương 3 có phải là “cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực?

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/7 đến ngày 8/7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định một số nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021- 2025; xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng khóa XIII; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm sẽ giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương IV sẽ họp trong quý IV/2021; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19; Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và đồng chí Trần Văn Nam với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Như vậy nội dung được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII là rất rõ ràng, công khai, minh bạch nhưng đọc một số ý kiến trên mạng xã hội thì chỉ hàm chứa các thông tin xuyên tạc tạc, như: Các nội dung được thảo luận trong Hội nghị Trung ương 3, nhất là về công tác “kiện toàn nhân sự’ xuất phát từ “sự chia rẽ nội bộ” và là mang nặng tính hình thức “Đảng chọn – Quốc hội bầu”… Về ý kiến này nên giở lại Hiến pháp để đọc lại Điều 4 để thấy rõ: Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn thể xã hội! Do vậy công tác cán bộ phải do Đảng chỉ đạo và giới thiệu ra Quốc hội bầu là trách nhiệm của Đảng. Đây là việc làm ở tất cả các khóa từ trước đến nay chứ không phải “xuất phát từ sự chia rẽ nội bộ” như ý kiến trên mạng xã hội đã xuyên tạc. Những ý kiến kiểu như thế này người ta đã gặp ở nhiều nơi từ khi chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: “Đảng chọn – dân bầu”, “ Đảng chọn – Đảng bầu”…

Thật ngạc nhiên khi họ còn nâng lên thành “Hội nghị thực chất là cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những ý kiển kiểu này cũng không có gì mới vì khi tiến hành đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng thì đã xuất hiện nhiều lần với mức độ khác nhau các ý kiến phủ nhận công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trên thực tế công tác cán bộ được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự dồng thuận, thống nhất cao. Hơn nữa , với truyền thống hơn 90 năm lãnh đạo đất nước , Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt” nên đội ngũ cán bộ các thời kỳ khác nhau đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chúng ta cũng thấy đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng nên không thể nói có sự đấu đá, tranh giành quyền lực vì công tác cán bộ được tiến hành theo các nguyên tắc, quy định của Đảng nên đã phát huy được hiệu quả.

Các ý kiến trên mạng xã hội còn triệt để khai thác thông tin, hình ảnh xung quanh Hội nghị để chỉ trích công tác tổ chức Hội nghị gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vu cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước vi phạm Quy định 5K. Trên thực tế, khi quyết định tổ chức Hội nghị Trung ương 3 vào thời điểm này thì Lãnh đạo cấp cao đã có sự cân nhắc nhiều mặt và đã có sự chuẩn bị chu đáo để Hội nghị được tiến hành theo đúng chương trình đề ra mà không hề có bất cứ sự cố nào. Vì vậy các ý kiến chỉ trích như vậy là không đúng vì trong Hội nghị còn dành thời gian nghe và bàn các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả để thực hiện mục tiêu kép do Chính phủ đề ra: vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế- xã hội. Thiết nghĩ đó là nội dung quan trọng liên quan đến đất nước và sinh mệnh của gần 100 triệu dân trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và của toàn thể người dân Việt Nam.

Điều cuối cùng xin trao đổi là mọi ý kiến dù đồng tình hay phê phán phải dựa trên thực tế khách quan và phải thực tâm thì mới có thể thuyết phục. Còn các ý kiến chỉ thiên về chỉ trích, xuyên tạc thì sẽ không có thể thay đổi được tình hình!

Tiến Bằng/HSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *