Một số quy định cán bộ, công chức, viên chức cần chú ý khi tham gia bán hàng online

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, việc kinh doanh thương mại điện tử hông ngừng phát triển và ngày càng trở thành giải pháp kinh doanh hiệu quả mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng. Trong đó, hình thức bán hàng online trên mạng xã hội hiện đang rất phổ biến, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, không ít trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban, ngành ở tỉnh Phú Yên tham gia bán hàng với đa dạng các loại hàng hóa từ quần áo, mỹ phẩm, trái cây, thực phẩm…Việc công chức, viên chức bán hàng online trên mạng xã hội đã giúp họ tăng thêm thu nhập ngoài lương, phục vụ nhu cầu cuộc sống của cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, việc bán hàng online của cán bộ, công chức, viên chức cần phải thực hiện đúng quy định.

Ảnh minh họa.

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó có quy định “cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng…”.

Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó quy định “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm; không chơi trò chơi điện tử, xem phim trong giờ làm việc; không la cà tại các địa điểm ăn uống, giải khát, đi chợ, siêu thị trong giờ hành chính…”.   

Ngày 13/8/2022, UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tại Điều 4 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức“Quảng cáo thương mại, tiếp thị bán hàng, vận động, mời gọi để mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc”.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định các hành vi bị xử lý kỷ luật “có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị…”; Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở “thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm, đưa vào tiêu chí cụ thể để xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị hàng năm”, Quy chế Văn hóa công sở của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn “Kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế hoặc phê bình, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế…”

Việc cán bộ, công chức, viên chức ngoài công việc chuyên môn tại cơ quan, có thể tham gia làm các công việc khác để cải thiện thu nhập, đáp ứng nhu cầu cuộc sống là nhu cầu chính đáng, nhưng cán bộ, công chức, viên chức cần phải nghiên cứu, nắm vững các quy định của Nhà nước có liên quan để thực hiện đúng, tránh để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng đến chất lượng công tác, hiệu quả công việc của cá nhân, cơ quan, đơn vị, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Vì vậy mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương, nắm vững và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng trái quy định.

Như Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.