Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về chủ quyền biển, đảo của nước ta hiện nay

Vừa qua, trên trang Blog Tiếng Dân đã tán phát bài viết “Tình hình Biển Đông: Việt Nam tiến thoái lưỡng nan”, với nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng và biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển Đông của Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúng đưa ra “dự báo” tiêu cực về tình hình trên biển Đông nhằm gây hoang mang trong dư luận; kích động, lôi kéo hoạt động biểu tình trái quy định của pháp luật; phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Chúng ta biết rẳng, trong bối cảnh tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường thì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam theo luật pháp quốc tế ở Biển Đông ngày càng khó khăn, quyết liệt hơn bao giờ hết. Quan điểm thống nhất, xuyên suốt của Việt Nam là bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp trên Biển Đông, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, các nước ASEAN và các nước khác: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển”.

Các quan điểm trên chính là căn cứ chính trị, pháp lý quan trọng để chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của đất nước. Qua đó, làm cho nhân dân Việt Nam hiểu rõ về lập trường, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề chủ quyền là nhất quán, xuyên suốt và đều vì lợi ích của dân tộc và nhân dân Việt Nam; đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; từ đó góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo chính đáng, hợp pháp của Việt Nam.

Những căng thẳng trên biển Đông luôn là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Do đó, chúng ta cần nhận diện, bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những chiêu trò suy diễn, xuyên tạc, phê phán đường lối đối ngoại, đường lối bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

(BVTH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.