Văn hóa tâm linh, mê tín dị đoan và những tác động hai chiều đến xã hội

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo. Theo số liệu mới nhất từ Liên hợp quốc, dân số Việt Nam tính đến năm 2019 là 97.336.788 người, chiếm 1,27% dân số thế giới, đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 54 dân tộc. Hiện nay, số người có đạo lên tới 18.661.437. Nhiều nhất là Phật giáo có 6.812.318 người, sau đến Công giáo có 5.677.086 người. Trong đó, Công giáo

Đọc thêm