Cần chú trọng xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội (MXH) đã trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin cho mọi người dân và là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại được tích lũy cùng với sự phát triển, được lưu trữ và cung cấp cho cộng đồng. Bên cạnh mặt tích cực, MXH cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, đầy rẫy những thông tin sai trái, độc hại với

Đọc thêm

Nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước

Đọc thêm

Bài 3: Một số kiến nghị để sàng lọc “công minh, chính xác, kịp thời” (Tiếp theo và hết)

 “Công minh, chính xác, kịp thời” là phương châm công tác kỷ luật của Đảng, điều này nhất thiết phải được quán triệt vào công tác sàng lọc đảng viên hiện nay. Từ thực trạng công tác sàng lọc đảng viên thời gian qua, chúng tôi kiến nghị một số giải pháp cần tiến hành trong thời gian tới… Hoàn thiện các quy định, đặc biệt là bộ tiêu chí sàng lọc Tất cả cán bộ làm công tác kiểm tra và tổ chức, từ Trung ương đến cơ sở

Đọc thêm

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của kẻ bồi bút Phạm Trần

Vừa qua, trên trang blog Dân làm báo, đối tượng Phạm Trần tán phát bài viết: “Tại sao Việt Nam chưa kiện Trung Quốc ra Biển Đông?”, nội dung xuyên tạc về tình hình Biển Đông; vu cáo lực lượng Hải quân và Biên phòng Việt Nam không bảo vệ người dân, bôi nhọ, xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; kích động tư tưởng “bài Trung”; kêu gọi Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế.  Trước hết, cần khẳng định rằng, những

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng để xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ

Lợi dụng việc Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây chia rẽ nội bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham

Đọc thêm

Ủng hộ “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2020”: Chiêu trò chống phá lỗi thời của kẻ bán nước Trần Bang

Vừa qua, trên Facebook cá nhân của mình, đối tượng Trần Bang đã đăng tải bài viết “Tôi ủng hộ”, trong đó lớn tiếng kêu gọi ủng hộ cho những kẻ vi phạm pháp luật như Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư được nhận cái giải thưởng gọi là “Giải nhân quyền Việt Nam năm 2020” của “mạng lưới giải nhân quyền Việt Nam”. Đây là luận điệu quen thuộc, lỗi thời của những kẻ bán nước, hại dân chuyên lợi

Đọc thêm

“Đại tướng” không lương đã đoạn tuyệt với khủng bố!

Thời gian trước, trong những hoạt động khoa trương rùm beng của tổ chức khủng bố “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” luôn có mặt một nhân vật tên Quách Thế Hùng, được giới thiệu là “đại tướng, tổng cục trưởng tổng cục quân huấn”! Trong bộ “binh phục” rườm rà lon gù, dây dợ, Quách Thế Hùng đóng vai “nhân vật quan trọng” bên cạnh “tổng thống” Đào Minh Quân, thi thoảng lại lên mạng xã hội đọc “quân lệnh” điều khiển “đội quân ma” do Đào

Đọc thêm

Phía sau những phúc trình báo cáo của USCIRF

Hoạt động của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế và có quyền triệu tập các buổi điều trần, soạn thảo bản phúc trình hàng năm về tình hình tôn giáo quốc tế cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Đồng thời, có quyền lập danh sách các nước trong diện “Cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC)” để đề nghị Bộ Ngoại giao

Đọc thêm

Bài 2: Thấy gì qua sàng lọc

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 28-CT/TW, trong năm 2019, các tổ chức đảng trong toàn Đảng đã tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Mặc dù Đảng ta chưa tiến hành sơ kết, tổng kết công tác này nhưng có thể thấy đợt sàng lọc nói trên đã góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của

Đọc thêm

Đừng tự đánh mất bản thân

Chưa bao giờ và chưa có khi nào các thế lực thù địch và lực lượng chống đối có nhiều hoạt động nhằm lôi kéo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thời gian gần đây. Trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện những nội dung về những vụ án được đưa ra xét xử, những cán bộ cấp cao có sai lầm, khuyết điểm phải xử lý kỷ luật. Cùng với việc đưa các thông tin trên,

Đọc thêm