Không để cán bộ yếu kém lọt vào quy hoạch: Bắt đúng trọng bệnh để kê thuốc đặc hiệu (bài 1)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là việc gốc, việc then chốt của Đảng nên đặc
Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng
Lợi ích tích cực của mạng internet mang lại là điều không ai có thể phủ nhận và chúng ta vẫn đang tận dụng điều đó hằng ngày. Tuy nhiên, những thông
Thủ đoạn xuyên tạc việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày 1/7 vừa qua, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây
NGĂN CHẶN “SÓNG ĐỘC” TÀ ĐẠO: “BÓNG MA” TÀN PHÁ CÁC MIỀN QUÊ (BÀI 1)

Với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhiều năm qua các tổ chức bất hợp pháp núp bóng tôn giáo luôn tìm mọi cách xâm nhập vào cộng đồng dân cư,
Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền

Phủ nhận nền tảng tư tưởng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam