Xử phạt ông N.P.C (phường 2, Tp Tuy Hoà) 2 triệu đồng vì vi phạm Chỉ thị 16

Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Hòa đã ra Quyết định số: 694/QĐ-UBND xử phạt hành chính với mức 2 triệu đồng đối với ông N.P.C
Phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là một nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc đó là góp
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về công cuộc chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Các thông tin bịa đặt của những kẻ phản động về chính sách, đường lối chống dịch của Việt Nam là cuộc chiến ngầm mà hậu quả ảnh hưởng trực tiếp
Hãy có lương tâm để làm việc tử tế!

Mấy ngày qua, việc người đứng đầu một thứ quỹ liên quan hai chữ “lương tâm” tuyên bố đóng tài khoản, cũng tức là giải tán quỹ này, đã không khiến cho người quan tâm ngạc nhiên, bởi
“Đổi mới kinh tế đến mức không thể không thay đổi chế độ chÍnh trị” - luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
Công cuộc đổi mới ở nước ta thực chất là một cuộc cách mạng mới, sâu sắc, toàn diện; trong đó, đồng thời