Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc
Cứ mỗi dịp xuân về, khi các địa phương tổ chức ngày hội tòng quân thì trên không gian mạng lại xuất hiện các thông tin sai trái, bôi nhọ việc tham gia nghĩa
CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC CHIÊU BẨN CỦA NHỮNG KẺ CHỐNG PHÁ!
Trong những năm qua, nhất là khi Bộ Luật Lao động năm 2019 được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính
LẠI LÀ LUẬN ĐIỆU NỰC CƯỜI CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG!
Mới đây, trên trang facebook của tổ chức phản động Việt Tân đăng tải bài viết “Kiến nghị thư yêu cầu trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh để chữa bệnh” của Gia Minh trong
Đừng làm biến dạng nhân vật thời đại

Đánh giá về lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu đạt được, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã
Cảnh giác với tài khoản facebook “Huệ Như”
Vừa qua, tài khoản facebook “Huệ Như” của bà Đặng Thị Huệ ở tỉnh Thái Bình có đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng ký tên ủng hộ “Đơn kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự cho