Phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc về di sản Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa song Người để lại cho hậu thế những di sản vô cùng quý giá. Di sản Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng, là kim
Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

Những năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất
Phải chăng “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa chỉ là nỗi lo hão huyền”?*
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, thượng sách giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các thời
Rũ bỏ ảo vọng, trở về sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật
Một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo lời lừa phỉnh, xúi giục của bọn phản động FULRO lưu vong, tham gia sinh hoạt cái gọi là "Tin lành Degar".Được
Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc tên tuổi Hồ Chí Minh

Những đối tượng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, văn hóa tinh