LẠI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỰ KIỆN CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4 NĂM 1975

Cứ mỗi tháng tư hàng năm, mỗi người dân Việt Nam chúng ta không thể nào quên được mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang với cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài, khó khăn và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Nhân dân ta. Chiến thắng 30/4 không chỉ thiêng liêng với những người lính từng cầm súng, những người từng để lại một phần xương máu vì độc lập dân tộc;

Đọc thêm

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.  1. Tại Hội nghị Trung ương VIII khóa XI, chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đã được đề cập trong Nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp đó, Báo cáo chính trị Đại hội XII, Đảng ta xác định: “Có kế sách ngăn chặn các nguy cơ chiến tranh,

Đọc thêm

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ ĐANG CỐ TÌNH PHỦ NHẬN LỊCH SỬ, KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ!

Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong đó, chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con

Đọc thêm

XUYÊN TẠC VỀ SÁCH TRẰNG TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM CHỈ CÀNG KHIẾN BẢN CHẤT XẢO TRÁ, PHI NGHĨA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN RÕ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Người khẳng định, sự nghiệp giải phóng dân tộc nhằm mục tiêu tối thượng là đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Chính vì vậy mà chỉ 1 ngày sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tại phiên họp của Chính phủ ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị

Đọc thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM!

Có thể thấy, trong những năm qua, dân chủ là một trong những vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, hòng tạo tâm lý hoang mang, dao động, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ trong xã hội và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân… Theo chúng, việc Việt Nam chỉ do một đảng lãnh đạo sẽ làm mất dân

Đọc thêm

CẦN HẾT SỨC CẢNH GIÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC “XÃ HỘI DÂN SỰ” TRÁ HÌNH!

Xã hội dân sự đúng nghĩa là một bước tiến quan trọng của xã hội loài người trong tiến trình hướng tới một xã hội phi nhà nước. Về bản chất của xã hội dân sự, theo C.Mác, chủ quyền của nhân dân phải trở thành vấn đề trung tâm trong một xã hội dân sự đích thực, làm cơ sở cho một chế độ dân chủ và một nhà nước dân chủ chân chính. Đây là tư tưởng cách mạng sâu sắc có tính định hướng cho việc nhìn

Đọc thêm

THỰC TẾ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC!

Với hệ thống pháp luật và các thiết chế về quyền con người đồng bộ, từng bước hoàn thiện, việc thực hiện quyền con người tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, các quyền con người đã được bảo đảm một cách chủ động trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật. Về mặt pháp lý, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người,

Đọc thêm

Chỉ có kẻ thù địch mới xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt và đặc biệt quan trọng của Đảng ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại phớt lờ điều này, chúng thường xuyên vu cáo, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành vấn

Đọc thêm

BẢO VỆ, KHÓC THAN CHO ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN LÂN THẮNG CHÍNH LÀ CỔ SÚY NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Ngày 12/4 vừa qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử kín sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) 6 năm tù giam và quản chế 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ

Đọc thêm

Tái diễn những luận điệu lạc lõng trong ngày hội thống nhất non sông

Với mọi người Việt Nam, 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại – ngày hội thống nhất non sông, Bắc Nam một dải. Đó là thắng lợi vẻ vang của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh bại những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh. Những luận điệu sai trái, lạc lõng Chiến thắng 30/4/1975 là sự khẳng định với toàn thể thế giới rằng, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng

Đọc thêm