Quy chụp hiện tượng thành bản chất – chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ: Nhận diện sự thật (bài 2)

Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một số ít bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc trái ngược với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Vin vào những hiện tượng hãn hữu này, các phần tử cơ hội trắng trợn vu khống “Đoàn chỉ là cái vỏ bọc hình thức”. Hiện nay, chúng ta không

Đọc thêm

Lại những đánh giá sai lệch về Sách trắng Tôn giáo ở Việt Nam

Nhiều năm qua, các thế lực thù địch, phản động, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã câu kết với các phần tử cực đoan để chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, thường xuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc tình hình tôn giáo, tạo ra bức tranh méo mó về vấn đề tự do tôn giáo tại nước ta. Mới đây, ngày 9/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ đã

Đọc thêm

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản; và nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách này, trên

Đọc thêm

Thay đổi cách tiếp cận mới trong xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Từ thực tiễn tình hình, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã đề nghị Công an các địa phương xây dựng các mục tiêu, lộ trình, giao trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Hằng tháng có đánh giá các mặt làm được, những vấn đề còn tồn tại. Từ việc thay đổi cách tiếp cận mới, Cục An ninh nội địa với vai trò là đơn vị chủ trì đã có những tham mưu chiến lược

Đọc thêm

Đẩy mạnh phản bác luận điệu xuyên tạc chính sách Quốc phòng Việt Nam

Đến nay, Việt Nam đã bốn lần công bố Sách trắng Quốc phòng, trong đó thể hiện rõ mục tiêu: tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, phủ nhận một cách vô căn cứ. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá chính sách quốc phòng Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Những năm qua, cùng với quan

Đọc thêm

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đối diện nhiều khó khăn, phức tạp do việc các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng công nghệ số để xuyên tạc, hướng lái, lan toả thông tin xấu độc với các thủ đoạn nguy hiểm. Những âm mưu, thủ đoạn phá hoại trong thời đại số Thời đại công nghệ số 4.0 làm thay đổi tư

Đọc thêm

Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài làm việc một cách hợp pháp. Tuy nhiên, với tâm địa xấu xa, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã xuyên tạc chính sách của Nhà nước

Đọc thêm

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, báo, đài phản động và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước sử dụng luận điệu cũ rích xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, bất chấp một thực tế sống động là tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do sử dụng internet ở Việt Nam là trong những điểm sáng so

Đọc thêm

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, báo, đài phản động và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước sử dụng luận điệu cũ rích xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, bất chấp một thực tế sống động là tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do sử dụng internet ở Việt Nam là trong những điểm sáng so

Đọc thêm

Không thể phủ mờ những nỗ lực trong bảo đảm bình đẳng giới ở Việt Nam

Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam, trong đó xuyên tạc vấn đề bình đẳng giới là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các luận điệu này lại được dịp “bung nở” trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội của các tổ chức, đối tượng chống phá. Đằng sau luận điệu sai trái, xuyên tạc Các thế lực thù địch, tổ chức phản động sống lưu

Đọc thêm