“Anh ấy khác quá!”

Đó là câu cảm thán đầy ngỡ ngàng của khá nhiều người khi thấy đồng chí cán bộ mà trước đây mình rất trân trọng, mến phục, nhưng nay cán bộ ấy lên “chức to” thì khác lạ đến bất ngờ. Đó cũng là trăn trở của không ít đồng chí, đồng nghiệp trước sự thay đổi kiểu “đột biến” của người bạn đồng niên, đồng khóa, đồng hương-trước đây sống chân thành, giản dị, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhưng từ khi chức trọng

Đọc thêm