Hành vi lợi dụng tín ngưỡng vi phạm pháp luật cần phải bị nghiêm trị!

Mới đây, nhân việc UBND huyện Sông Hinh tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nay Y Blang, còn gọi là Ma Tương, Oi Rông, trú tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, ngày 29/11/2022, trang VOA Tiếng Việt đăng tải bài viết “Chính quyền Phú Yên sách nhiễu tín đồ Tin Lành, không cho gặp quan chức Mỹ” lu loa rằng “các tín đồ tại xã Ea Lâm cũng bị chính quyền “phá rối”, “sách nhiễu”, tịch thu lịch và thậm chí họ còn “hăm dọa”, và sau đó mời ít nhất ba thành viên của hội thánh, bao gồm cả ông Blang, lên trụ sở công an xã “làm việc” Vậy sự thật thì sao?

Sự thật là, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Điều 24 Hiến pháp ghi rất rõ ràng là “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện và bảo đảm hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có khoảng 95% người dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; cả nước có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 2.900 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới; có khoảng hơn 26,5 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số), 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động, hơn 57.400 chức sắc, trên 147.000 chức việc, khoảng 29.800 cơ sở thờ tự của các tôn giáo…  

Đi đôi với đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người, thời gian qua, Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, gây chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng như một số tổ chức như “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, “Giáo phái Tân Thiên Địa”, “Ân điển cứu rỗi”…, tổ chức “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là một tổ chức bất hợp pháp, không được Nhà nước công nhận, đang núp bóng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, trái với văn hóa truyền thống của dân tộc, cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để cảnh báo, răn đe mọi tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng pháp luật, không vi phạm các nghĩa vụ, trách nhiệm, cũng như các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, đối tượng Nay Y Blang đã có hành vi tham gia “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên”, phân biệt đối xử, kỳ thị, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, nhắc nhở nhưng đối tượng này không chấp hành. Nay Y Blang còn thường xuyên sử dụng nhà riêng lôi kéo, tụ tập, nhóm họp nhiều người, kích động, dụ dỗ người khác theo “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, đồng thời cung cấp các thông tin sai sự thật cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nên nhớ, mọi tổ chức tồn tại, hoạt động trong xã hội đều phải chịu sự quản lý, giám sát của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật, các tôn giáo cũng không ngoại lệ. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo không có nghĩa là được lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp và công ước quốc tế. Khoản 3, Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”. Việc chính quyền tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nay Y Blang là hoàn toàn xác đáng, đúng quy định, không có gì phải bàn cãi!

Mộc An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.