CẢNH GIÁC CHIÊU BÀI LỢI DỤNG “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN” ĐỂ CAN THIỆP VÀO CỘNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vừa kết thúc thành công tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ; thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc. Chuyến công tác đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Thế nhưng, ngay trong thời điểm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ đã tiến hành biểu tình phản đối chuyến thăm này của Việt Nam và tăng cường sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để gây sức ép, kêu gọi sự can thiệp của Mỹ và các nước vào Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn đẩy mạnh lan truyền về cái gọi là “thông cáo kêu gọi thúc đẩy nhân quyền nhân cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và khối ASEAN”; đồng thời, tán phát nhiều thông tin sai lệch, thể hiện sự hằn học đối với Việt Nam như “tình hình nhân quyền tại Việt Nam hết sức tồi tệ”, “yêu cầu Việt Nam thay đổi chính trị, cải thiện nhân quyền”, đòi Việt Nam phải thả các “tù nhân lương tâm”…

Thực chất đây chỉ là trò“mèo khóc chuột” cố tình lợi dụng dân chủ, nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc, hạ bệ, làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo cớ cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cần biết rằng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người. Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước”; “Chú trọng thực hiện dân chủ cả trực tiếp và đại diện, nhất là ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình”… Đây là những quan điểm rõ ràng, mạch lạc của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên, không thể có một thứ nhân quyền cao hơn chủ quyền của đất nước. Trong bất kỳ xã hội nào, mọi người đều phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác và tất cả mọi công dân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, xã hội. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu trên lĩnh vực quyền con người. Điển hình như trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân một cách tốt nhất. Với quyết tâm, nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, chúng ta đã thực hiện chiến lược “ngoại giao vắc xin” và tiến hành chiến dịch “tiêm chủng thần tốc”. Vì vậy, hiện nay Việt Nam đã vượt qua đại dịch, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Điều đó, càng thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, tất cả là vì con người, đảm bảo cho người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Nhân dân Việt Nam sẽ luôn tự đứng trên đôi chân của chính mình để đấu tranh và bảo vệ các giá trị dân chủ, nhân quyền chân chính. Vì vậy, các nhà dân chủ cuội hãy thôi ngay trò “mèo khóc chuột”, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền của Việt Nam!

(BV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.