Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xét lại về văn hóa và lịch sử của dân tộc

Lâu nay, các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và chế độ ta có một thủ đoạn rất thâm độc để tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là dùng chiêu bài nhân danh khoa học để xét lại lịch sử, xét lại văn hoá, xét lại tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng ta đều biết rằng, văn hoá dân tộc ta lấy tinh thần yêu nước làm nòng cốt, đó là sức mạnh vô địch để chúng ta chiến thắng tất cả giặc ngoại xâm, cho dù chúng hung bạo hay mạnh cỡ nào. Bác Hồ kính yêu dạy rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Vì vậy, truyền thống yêu nước đã trở thành chủ nghĩa yêu nước chân chính và chỉ có những người yêu nước chân chính như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi… và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ quê hương, đất nước thì mới được nhân dân, sử sách ghi danh, tôn vinh.

Ấy thế có một số người mượn danh khoa học cố tình diễn giãi nhằm làm cho nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ hiểu không đúng về bản chất của chủ nghĩa yêu nước để phục vụ cho mưu đồ đen chính trị đen tối; chúng tôn vinh những kẻ bán nước, tay sai, rước voi về dày mã tổ, rước ngoại bang về dày xéo đất nước như Nguyễn Ánh (Vua Gia Long)… chúng giải thích rằng: Ai cũng yêu nước, họ yêu nước theo cách của họ. Xin hỏi cách nào mà yêu nước là đi mời quân đội ngoại bang về giày xéo đất nước mình, giết hại đồng bào? Rồi họ xét lại lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công khai gọi chính quyền Việt Nam cộng hòa, coi thực thể này là một trong 2 nước trên dãi đất hình chữ S này, phủ nhận tình cảm, tư tưởng, tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Họ viết lại lịch sử, với cái gọi là có cách nhìn “khách quan” để Mỹ đọc cũng hiểu, tránh miệt thị với chế độ cũ; họ kêu gào phải bỏ dùng từ “ngụy quân”, “ngụy quyền”, cho rằng “ngụy “ cũng yêu nước, cuộc chiến tranh là do theo ý thức hệ? Họ lờ đi là chính bằng lòng yêu nước nòng nàn, bằng sức mạnh văn hoá dân tộc , dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, Nhân dân ta đã quét sạch lũ xâm lăng, buộc “Mỹ cút”, “ngụy nhào”. Thế nhưng vẫn có vị giáo sư sử học nói rằng: “Chúng ta đã đánh đổ hai nền văn minh”!? Luyến tiếc chúng đến vậy sao? Yêu nước mà nói rằng “biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”, hô hào rằng: Phải đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá!… Và đi cùng với phong trào cổ súy cho việc xét lại lịch sử là một đám truyền thông, báo bẩn, luật sư bất chính cùng số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị bao che, bảo vệ. Chúng cấu kết tung hô thần tượng Mỹ, bọn cờ vàng 3 sọc đỏ lưu vong, tìm cách bao che những kẻ vi phạm pháp luật, hăm dọa, răn đe người chân chính, lên tiếng đấu tranh bảo vệ những quan điểm sai trái, thù địch…

Có thể nói, những con vi rút xét lại lịch sử, văn hóa đang tồn tại và âm thầm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độc ta hết sức nguy hiểm; chúng là chất xúc tác, cổ súy, kích động nhằm bào mòn niềm tin vào vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Chúng ta cần phải kịp thời nhận diện, kiên quyết ngăn chặn nếu không thì quá muộn. Bài học về chủ nghĩa xét lại làm tan rã Liên xô còn đó. Một đất nước dù kinh tế có hùng cường, quân đội có hùng mạnh đến đâu mà khi có kẻ phản bội, suy thoái nằm trong bộ máy của Đảng, Nhà nước giật dây thì nguy cơ mất nước, mất chế độ rất dễ xảy ra.

(NV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.