USCIRF VÀ NHỮNG BẢN BÁO CÁO SAI LỆCH VỀ TÌNH HÌNH TỰ DO TÔN GIÁO VIỆT NAM

Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) là cơ quan tham vấn độc lập, lưỡng Đảng do Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1998, có trụ sở tại Washington, DC Mỹ. USCIFR được giao đưa ra các khuyến nghị về chính sách, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa một số quốc gia  vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo – CPC”. Cơ cấu tổ chức USCIRF gồm 10 thành viên. Hàng năm vào quý 2 USCIRF sẽ công bố báo cáo về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới.

Tại “Báo cáo cập nhật về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam năm 2022” của USCIRF, bên cạnh ghi nhận một số điểm tích cực về chính sách và thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam thời gian qua, tổ chức này tiếp tục đưa ra các nhận định thiếu khách quan, sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam, cho rằng ở Việt Nam tự do tôn giáo không được bảo vệ, đồng thời đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo (CPC).

Những báo cáo thường niên của USCIRF luôn nhận được những ý kiến trái chiều của dư luận quốc tế, trong đó một số chính giới các nước nhận xét là không khách quan, thiếu thiện chí đi ngược lại quan hệ giữa Mỹ và các nước trên thế giới; cách tiếp cận của USCIRF về vấn đề tự do tôn giáo nặng về chỉ trích, không giúp cải thiện vấn đề tự do tôn giáo trên toàn cầu.

Thực tế chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, cũng như các nước trên thế giới, pháp luật Việt Nam cũng có những quy định cấm các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam, ngăn cản tín đồ thực hiện nghĩa vụ công dân. Điều này hoàn toàn phù hợp với Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Do vậy, những báo cáo sai lệch của USCIRF về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam là thể hiện sự thiếu thiện chí và cần phải lên án.

Thiện Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.