Thực tiễn sinh động về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn là vấn đề mà các thế lực thiếu thiện chí, thù địch với chế độ ta lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng chính thực tiễn sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên đất nước ta đã bác bỏ mọi cáo buộc của họ. “Bàn thờ tôn giáo có nhiều nhưng bàn thờ Tổ quốc có một” Đó là phát biểu của một chức sắc tôn giáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để khẳng định các

Đọc thêm

Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

Các thế lực thù địch rêu rao rằng: “bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa”(!) Qua đó, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, cần nhận thức đúng để bác bỏ. Bất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì

Đọc thêm

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng biểu tình tại Cuba để kích động chống phá

Những ngày qua, lợi dụng sự việc biểu tình tại Cuba, các thế lực thù địch, phản động đã phát tán tài liệu sai trái, kích động nhằm tạo ra sự bất ổn về an ninh trật tự tại Việt Nam. Mỗi người dân trong nước cần cảnh giác trước mưu đồ chống phá của kẻ địch. Thực chất sự việc biểu tình tại Cuba Đại dịch COVID-19 đã, đang tác động tiêu cực đến toàn thế giới. Đến nay, Cuba đã có trên 200 nghìn người nhiễm và hơn

Đọc thêm