Luận điệu xuyên tạc của Đài Á Châu tự do nhất định bị phá sản

Mới đây, trên RFA đã đăng tải bài: “Truyền thống, danh dự QĐNDVN thế nào?” hòng xuyên tạc, phủ định bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là truyền thống, phẩm chất trung thành tuyệt đối của Quân đội ta với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Họ cố tình lợi dụng việc thời gian qua có một số tướng lĩnh, sĩ quan trong quân đội bị kỷ luật, xử lý vì để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai để bôi

Đọc thêm

CHỈ CÓ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH MỚI CỐ TÌNH XUYÊN TẠC MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CAO ĐẸP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

93 năm qua kể từ khi ra đời đến nay, mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và của nhân dân. Từ Cương lĩnh đầu tiên (Cương lĩnh tháng hai) của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Ðảng (tháng 02/1930) thảo luận, thông qua, đến các văn kiện,

Đọc thêm

Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. Trong khi lễ hội văn hóa truyền thống ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách thì các đối tượng có tư tưởng thù địch lại ra sức xăm xoi tìm kẽ

Đọc thêm