Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước (bài 2)

Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, vào các dịp đại hội Đảng, bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng càng chống phá mạnh mẽ, tấn công trực diện vào công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ cấp cao nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ danh dự và làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với các nhân sự cấp cao

Đọc thêm

Cần cảnh giác với những tác động tiêu cực từ ChatGPT

Thời gian gần đây, hiện tượng ChatGPT đang làm mưa làm gió thị trường công nghệ cũng như mạng xã hội. Vậy, ChatGPT là gì, nó có tác động như thế nào đối với đời sống xã hội? ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. ChatGPT được xây dựng dựa trên GPT-3.5 – một dòng mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI đồng thời được tinh chỉnh bằng cả hai

Đọc thêm

THỰC TẾ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Trong những năm qua có thể thấy một trong thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam đó chính là xuyên tạc, phủ nhận thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta. Chúng cho rằng những con số về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ là những “con số tốt đẹp”, trong khi cuộc sống thực tế của người nghèo, người lao động càng khó

Đọc thêm