NÚP BÓNG “TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC – THỦ ĐOẠN CỰC KỲ NGUY HIỂM!

Thời gian qua, lợi dụng sự kiện đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các phần tử cơ hội, thế lực thù địch, phản động tung ra hàng loạt luận điệu vu khống, xuyên tạc về tình trạng đời sống công nhân Việt Nam, xuyên tạc về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn,  xuyên tạc từ đó tuyên truyền, kích động công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đình công, gây rối trật tự xã hội; lôi kéo lực lượng thành lập những cái gọi là “công đoàn độc lập”, “nghiệp đoàn độc lập”, với âm mưu hình thành lực lượng đối lập với Công đoàn Việt Nam; kêu gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài can thiệp thô bạo vào các vấn đề lao động, công đoàn ở Việt Nam… Có thể thấy, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đại diện, bảo vệ cho quyền lợi của người lao động là âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với Việt Nam… Tất cả hòng tiến tới mục tiêu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ thể chế chính trị tại Việt Nam thông qua con đường “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” như đã từng thực hiện thành công tại một số nước… Đây là âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm!

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã rất nỗ lực, có nhiều chính sách thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn các cấp cũng đã và đang thực hiện tốt các chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế – xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp… Dù tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp còn một số hạn chế, song chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng, trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh…

Điều 172 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rất rõ rằng “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tổ chức và hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ; tự nguyện, tự quản, dân chủ, minh bạch”. Việc các phần tử cơ hội, thế lực thù địch, phản động bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm, cố tình lôi kéo lực lượng để tiến tới thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập”, “nghiệp đoàn độc lập” vô chính phủ, bất tuân pháp luật là hành động hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam. Mỗi người lao động cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm này!

Quỳnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.