VIỆT NAM LUÔN TÍCH CỰC, TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

Vừa qua, Việt Nam đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của Hiệp hội tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025. Việt Nam đã tham gia ứng cử với mong muốn đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn vào nỗ lực chung trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã dành riêng một Chương gồm 36 điều chế định trực tiếp và quy định rõ các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ đó đến nay, Việt Nam đã ban hành hơn 100 văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến bảo đảm quyền con người.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu về quyền con người, nổi bật như: Việt Nam đã hoàn thành trước hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và đang tích cực triển khai thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra các chính sách, biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe, bảo đảm quyền tối thượng là quyền được sống của người dân; đồng thời thực hiện hiệu quả, giảm thiểu tác động của dịch đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là những người dễ tổn thương.

Việt Nam hiện là thành viên của 07 trên 09 Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người. Việt Nam cũng là thành viên của 25 Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, trong đó có 7/8 Công ước cơ bản; đang nghiên cứu phê chuẩn Công ước 87 về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác trong ASEAN về quyền con người, đặc biệt trong quá trình xây dựng Hiến chương và Cộng đồng ASEAN, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, thành lập và hoạt động của các cơ chế ASEAN liên quan đến quyền con người, qua đó khẳng định các cam kết của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực phù hợp với các chuẩn mực quốc tế được thừa nhận chung.

Trong giai đoạn là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016, Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của Hội đồng. Tại các hoạt động của Hội đồng, Việt Nam đề cao và thúc đẩy tinh thần hợp tác, đối thoại, tăng cường hiểu biết để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu, bền vững đối với các thách thức về quyền con người, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi.

Hy vọng, với việc tín nhiệm của khu vực và Thế giới, Việt Nam ngày càng có vị thế lớn hơn, đóng góp nhiều hơn trong việc bảo vệ quyền con người và các lĩnh vực khác.

Thiện Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.