Trị ”bệnh” non kém về bản lĩnh chính trị

Trong khi nhiều cán bộ, đảng viên hăng hái, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện triệt để các chương trình, kế hoạch mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng thì ở đâu đó trong bộ máy chính quyền tồn tại những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị yếu kém, thiếu ý chí, khát vọng vươn lên, “bàn lùi”, hay đòi hỏi. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là sự cấu thành

Đọc thêm

Cần vạch trần, loại bỏ những xuyên tạc, bóp méo sự thật

Đồng lòng chống dịch, chỉ ít giờ sau khi Chính phủ tổ chức Lễ ra mắt, Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 đã nhận được sự đóng góp với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Song, với động cơ chính trị thiếu trong sáng, ngay lập tức đã có những luận điệu vô lý nhằm xuyên tạc chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả nói trên. Sau khi Chính phủ tổ chức Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 thì trên các trang mạng xã hội đã

Đọc thêm

Virus “sợ trách nhiệm” và những cán bộ “6 dám”

Kỷ cương công vụ ngày càng được siết chặt sau hàng loạt vụ việc cán bộ vi phạm bị xử lý. Tuy vậy, thời gian qua cũng xuất hiện tâm lý cán bộ sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Điều ấy vô hình trung lại trở thành lực cản sự phát triển. Rất cần những cá nhân có đột phá trong tư duy và hành động, quyết liệt trong nói và làm để xóa bỏ tâm lý tiêu cực này. Câu chuyện với một doanh nhân mới đây gợi

Đọc thêm