Đâu phải “sùng bái cá nhân”!

Trong mỗi dịp cả nước tổ chức kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh hoạt động chống phá trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đặc biệt, là việc họ rêu rao về khái niệm “sùng bái cá nhân” ở Việt Nam. Theo cách hiểu thông thường thì “sùng bái cá nhân” là một hiện tượng thiếu tính tích cực. Người sùng bái bắt chước một cách mù quáng người

Đọc thêm

Quyết định khởi tố để điều tra là cần thiết!

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đến nay, chính quyền ở mọi quốc gia đều sớm nhận thức về một vấn đề rất hệ trọng là nguy cơ lây nhiễm qua hoạt động có sự tham gia của nhiều người, trong đó có sinh hoạt tôn giáo. Sự lây lan Covid-19 qua hoạt động của giáo phái Tân thiên địa ở Hàn Quốc, đặc biệt việc sau thánh lễ tổ chức tại nhà thờ Christian Open Door (Pháp) các tín đồ đã mang theo

Đọc thêm