Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do báo chí của các tổ chức và công dân

Từ sau ngày nước ta giành được độc lập vào tháng 8 năm 1945, đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước đến nay, báo chí luôn có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của từng địa phương nói riêng, của cả nước nói chung. Báo chí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của cả dân tộc. Trong quá trình phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, cơ

Đọc thêm

Người dân Việt Nam luôn sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ

Với mong muốn Việt Nam nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng đánh bại hoàn toàn đại dịch Covid-19 để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế – xã hội, bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước bố trí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc mục đích tốt đẹp của Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Trong khi cả nước đang chung tay vào cuộc chống dịch bằng việc tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ để thực hiện tiêm chủng cho toàn dân thì trên các trang mạng xã hội, nhiều đối tượng xấu liên tục tung ra nhiều luận điệu bịa đặt, xuyên tạc về việc làm ý nghĩa thiết thực này. Chúng rêu rao rằng: “Chính phủ kêu gọi người dân ủng hộ quỹ mua vắc xin là để lừa gạt dư luận,

Đọc thêm