Hiện thực sinh động phản bác những trò xảo biện trong dịp Quốc khánh

Xuyên tạc, bôi lem về giá trị, ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của dân tộc Việt Nam vốn là chiêu bài “truyền thống” của các thế lực xấu, cứ đến dịp lại khui lên kiểu “bình cũ, rượu mới”. Song, có những luận điệu ngay từ cách đặt vấn đề đến lý giải cho thấy sự ngô nghê của người viết, dường như họ cố tình không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, cứ phết lên đó gam màu càng

Đọc thêm

Đánh giá đúng vai trò của kinh tế tập thể

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó kinh tế tập thể được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên thời gian qua, trước một số hạn chế bất cập trong hoạt động kinh tế đã xuất hiện một số ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí một số đối tượng thiếu thiện chí tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận,

Đọc thêm