CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA XU THẾ TẤT YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Đối với nước ta khi chính thức bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, và từ cuối thế kỷ XX đến nay, quá trình này được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là một quá

Đọc thêm

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Vừa qua, trên trang mạng của Chân Trời Mới Media và Việt Nam Thời Báo đã tán phát các bài viết “Giáo án cũng phải theo định hướng”, “Giáo dục con người xã hội chủ nghĩa thành công rực rỡ” với nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo; phủ nhận những thành quả đạt được của hệ thống giáo dục các cấp; bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Mục đích của các luận

Đọc thêm

Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

An ninh phi truyền thống đang trở thành một trong những mối thách thức gay gắt nhất, không thể coi nhẹ, là vấn đề cấp thiết đối với mọi quốc gia. Thách thức an ninh phi truyền thống được biểu hiện ở nhiều mặt, trong đó thách thức từ vấn đề xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và phát triển của đất nước, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta. AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG, VẤN ĐỀ XÃ

Đọc thêm

Đừng để tâm hồn treo ngược cành cây…

Trong bài thơ “Là thi sĩ”, tặng các nhà thơ Việt Nam, ra đời năm 1942, nhà thơ Sóng Hồng (bút danh của đồng chí Trường Chinh) đã truyền thông điệp rằng: Nếu thi sĩ “Để tâm hồn treo ngược ở cành cây… Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc…” thì đó là tai ương, chướng họa của nhân quần. Tám thập kỷ trôi qua, soi rọi vào hiện thực cuộc sống và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, tư tưởng và thông điệp ấy vẫn vẹn nguyên

Đọc thêm