Giữ vững và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân – Cội nguồn sức mạnh

Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, nên phải gắn bó với nhân dân mà hạt nhân lãnh đạo là giai cấp công nhân. Hơn nữa, Đảng ta còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam nên tất yếu Đảng càng phải liên hệ mật thiết và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động.  Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Sự

Đọc thêm

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG QUỐC TẾ ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Hiện nay, các nhà mạng viễn thông đang hợp tác, khai thác dịch vụ viễn thông quốc tế đối với các đối tác nước ngoài tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, dịch vụ gọi thoại của thuê bao trả sau chuyển vùng quốc tế sẽ được tính cước, đối soát dựa trên dữ liệu của đối tác ghi nhận và gửi về cho các nhà mạng viễn thông trong nước sau khi khách hàng thực hiện xong. Tuy nhiên, thời gian qua, đã

Đọc thêm

Cần cảnh giác những biến tấu của hội, nhóm “yêu đồ lính”

Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, bôi lem bản chất, hình ảnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Một trong những thủ đoạn mới của chúng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay là sử dụng không gian mạng tuyên truyền lối sống, văn hóa, khôi phục tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng hoà trước đây; đồng thời đánh tráo khái niệm, bôi lem, bóp méo hình ảnh người lính lực

Đọc thêm

Tránh bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Ngày 9-5-1945 là ngày Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh buộc phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện, là cơ sở để đánh bại chủ nghĩa phát xít trên phạm vi toàn cầu, giành lại hòa bình cho thế giới. Tưởng như sau thất bại trên thì chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn có những mưu đồ hòng thúc đẩy sự hình thành của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư

Đọc thêm