Xây dựng chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị quan trọng này, cán bộ, đảng viên, nhân dân của thành phố Hải Phòng đều theo dõi sát các nội dung được nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, và nhận thấy những nội dung này là toàn diện, sâu sắc, khách

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất nước ta. Lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta không thể là việc làm tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học

Đọc thêm

Tiếp truyền ngọn lửa

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII vừa diễn ra (từ ngày 15 – 17/5/2023). Ở đó, công tác cán bộ tiếp tục được đề cao giữa bối cảnh bộn bề khó khăn của đất nước đan xen với những cơ hội thúc đẩy sự phát triển. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa trôi qua, có thể thấy công tác cán bộ – khâu “then chốt của then chốt” đã

Đọc thêm

Vạch trần sự sai trái của luận điểm “Chủ nghĩa Mác đã cáo chung”

Trước sự thoái trào tạm thời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ở cuối thế kỷ XX, các thế lực thù địch, phản động ra sức cổ vũ cho luận điểm “Chủ nghĩa Mác đã cáo chung”(!). Tuy nhiên, thực tiễn sinh động của thế giới và Việt Nam ngày nay lại chứng tỏ chủ nghĩa Mác vẫn tràn đầy sức sống.  Xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác là một thủ đoạn thường trực của các thế lực thù

Đọc thêm

Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

Mục tiêu của họ là gieo rắc các nhận thức sai lầm, tâm lý hoài nghi, tâm trạng bất an, bức xúc trong xã hội và cộng đồng; ngấm ngầm kích động các tư tưởng bất tuân, chống đối luật pháp, chuẩn mực xã hội, cộng đồng; xúi giục các hành vi bạo loạn, bạo lực… Nhiều người gọi đây là những “comment bẩn”. Nguy hại “comment bẩn” Trên thực tế, “comment bẩn” có khá nhiều dạng. Dạng dễ nhận thấy nhất là những comment tục tĩu. Những “comment bẩn” dạng này thường là những lời

Đọc thêm

Cần “bắt bệnh, trị bệnh” kịp thời, hiệu quả

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, những bất cập, sai phạm trong một số lĩnh vực đã bị phát hiện, không ít cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật. Tình trạng vô cảm, thờ ơ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và nặng hơn là tình trạng buông lỏng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã lộ rõ. Để xử lý kịp thời, hiệu quả “căn bệnh” này, cần sự “bắt bệnh” sớm, chính xác từ đó đưa ra “phác đồ điều trị” đúng đắn, hiệu

Đọc thêm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm

Đọc thêm

Quyết tâm công phá “tảng đá” trách nhiệm

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến chủ đề “bệnh” sợ trách nhiệm đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ công chức, ngày càng trở nên phổ biến, cản trở sự phát triển của xã hội. Căn bệnh này đã được các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thẳng thắn chỉ rõ, từ đó yêu cầu các cấp, ngành phải kịp thời đề ra những giải pháp nhằm ngăn chặn và tháo gỡ. Cùng mối quan tâm, trăn trở về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức

Đọc thêm