NÚP BÓNG “TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC – THỦ ĐOẠN CỰC KỲ NGUY HIỂM!

Thời gian qua, lợi dụng sự kiện đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các phần tử cơ hội, thế lực thù địch, phản động tung ra hàng loạt luận điệu vu khống, xuyên tạc về tình trạng đời sống công nhân Việt Nam, xuyên tạc về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn,  xuyên tạc từ đó tuyên truyền, kích động công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đình công, gây rối trật

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về chủ quyền biển, đảo của nước ta hiện nay

Vừa qua, trên trang Blog Tiếng Dân đã tán phát bài viết “Tình hình Biển Đông: Việt Nam tiến thoái lưỡng nan”, với nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng và biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển Đông của Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúng đưa ra “dự báo” tiêu cực về tình hình trên biển Đông nhằm gây hoang mang trong dư luận; kích động, lôi kéo hoạt động biểu tình trái quy định của pháp luật; phá hoại mối quan hệ giữa

Đọc thêm