Vạch trần chiêu bài mượn áo “tự ứng cử” để phá hoại bầu cử

Chiêu trò mượn áo “tự ứng cử” của các đối tượng chống đối nhằm reo rắc trong dư luận những quan điểm lệch lạc sai trái, phá hoại bầu cử. Những kẻ mang danh “ứng cử viên độc lập” để phá hoại bầu cử Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trải qua một quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ,

Đọc thêm

Báo cáo của USCIRF – vẫn “bổn cũ soạn lại”

Dung lượng và kết cấu phần báo cáo về Việt Nam năm nay của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) Mỹ giống báo cáo năm 2020, vẫn không phản ánh đúng bản chất tình hình, mà thậm chí cố tình phớt lờ những thành tựu của Việt Nam trong tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Phúc trình sai sự thật Ngày 21/4, USCIRF ra bản phúc trình năm 2021 về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Báo cáo của USCIRF ghi

Đọc thêm

Thái độ nhận lỗi và văn hóa nêu gương (Bài 1)

Từ ngàn xưa, ông bà ta đã đúc kết “nhân vô thập toàn”, nghĩa là con người ta không ai hoàn hảo về mọi mặt. Ai cũng có những lúc mắc khuyết điểm, sai lầm. Thái độ ứng xử của bản thân đằng sau những khuyết điểm, sai lầm ấy thể hiện tư chất và tầm văn hóa của con người. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, văn hóa xin lỗi không chỉ là yếu tố thể hiện phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng

Đọc thêm