Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh – Một giá trị vĩnh cửu

Cứ mỗi độ tháng Năm về, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lại có dịp cùng nhau bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; là thời điểm thiêng liêng để chúng ta cùng ôn lại những di sản vĩ đại mà Người đã đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam cũng như nhân loại tiến bộ; là dịp quan trọng để cả nước báo công với Bác về những thành tích đã đạt được

Đọc thêm