BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Bí mật nhà nước (BMNN)  là thông tin có nội dung quan trọng, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ BMNN, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ BMNN là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm

Đọc thêm

Một góc nhìn về tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận (bài 2)

Để tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, bà con ta ở hải ngoại không thể chỉ dựa vào những thông tin đến các cơ quan “truyền thông đen” trong cộng đồng, hay những báo cáo của các “tổ chức quốc tế về nhân quyền” mang tính phiến diện, một chiều. Theo tôi, bà con ta hãy đi về Việt Nam, tự đi tìm câu trả lời từ thực tiễn sinh động đang diễn ra tại đây. Ở một quốc gia đang phát triển như Việt

Đọc thêm

Tính khoa học là đặc tính cơ bản, cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh (bài 2)

Việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận đặc biệt cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi trước hết xuất phát từ những giá trị khoa học sâu sắc được thể hiện trong những luận điệu đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nhận thức thấu đáo, giải quyết sáng tạo tính phổ biến và tính đặc thù của cách

Đọc thêm