CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC CỦA KÊNH YOUTUBE CÓ TÊN “N10TV” DO ĐỐI TƯỢNG TRƯƠNG QUỐC HUY QUẢN LÝ

Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện kênh Youtube có tên “N10TV”do đối tượng Trương Quốc Huy thành lập, thường xuyên đăng tải thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng, nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Kênh này hiện được các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng, tạo ra nhiều dư luận xấu trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Vậy Trương Quốc Huy là ai? Được biết, Trương Quốc Huy sinh năm 1980

Đọc thêm

NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Internet và mạng xã hội hiện đang trở thành một không gian xã hội mới, nơi mà con người có thể thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đây là điều kiện thuận lợi cho các quốc gia, dân tộc hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì không gian

Đọc thêm

Chặn tham nhũng, tiêu cực – vững lòng dân, thế nước (bài 2)

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch và giữ vững nguyên tắc, nâng cao

Đọc thêm

TÍNH CHÍNH NGHĨA, GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CHIẾN THẮNG 30/4/1975 LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN, XUYÊN TẠC!

Cứ mỗi độ tháng 4 về, trong khi cả đất nước hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức kêu gào, phủ nhận giá trị lịch sử mang tính thời đại to lớn của sự kiện 30/4/1975 cũng như phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Chúng xuyên tạc rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ

Đọc thêm

Không thể chia cắt tình yêu đất nước

Mỗi dịp tháng 4 về, trong suy nghĩ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, tâm thế, sẽ có những cảm nhận riêng về giá trị của cụm từ “thống nhất đất nước, non sông liền một dải”. Đối với tôi, ngày 30/4 cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng giá trị lịch sử, để chúng ta có được sự đồng thuận trên tinh thần xây dựng. Như một sự thôi thúc, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tôi đã thực hiện được nhiều chuyến đi vô cùng

Đọc thêm

UỶ BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF) LẠI BÁO CÁO SAI LỆCH VỀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM

Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ, tổ chức này chịu trách nhiệm giám sát tự do tôn giáo trên toàn thế giới và tham vấn chính sách cho Tổng Thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Thời gian qua, tổ chức này nhiều lần đưa ra các bản báo cáo có nội dung thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong bản báo cáo mới nhất năm 2022, tổ chức

Đọc thêm

Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam

Đất nước ta đang trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022). Gần đến dịp kỷ niệm, thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị đã tung ra những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc phủ nhận giá trị, bản chất của Chiến thắng 30-4-1975 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Họ cho rằng, ngày 30-4-1975 là “ngày kết thúc của một cuộc nội chiến tương tàn”, “ngày

Đọc thêm

Tăng cường kiểm tra, giám sát để Đảng thêm vững mạnh

Kiểm tra, giám sát (KTGS) vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trong tình hình mới, phần việc này cần được đặc biệt coi trọng, thực hiện triệt để, thực chất trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp

Đọc thêm

Đừng phủ nhận lịch sử

Thấy cháu nội đạp xe về nhà với vẻ mặt phấn khởi khác thường, ông Thành ngạc nhiên hỏi: – Hôm nay trên lớp có gì mà thấy cháu vui thế? – Chúng cháu vừa nghe được thông tin, bắt đầu từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ không phải học môn Lịch sử nữa! – Ông xem ti vi thì môn Lịch sử vẫn đưa vào chương trình, thành môn tự chọn, chứ không phải bỏ hẳn.  – Thì cũng khác gì đâu ông! Nếu cho tự chọn thì

Đọc thêm

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ VIỆT NAM ĐẰNG SAU CHIÊU BÀI “TỰ DO TÔN GIÁO” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của người dân. Xét trên phương diện lý luận và thực tiễn, tôn giáo là một thực thể xã hội nên không thể đứng ngoài xã hội, đứng trên pháp luật mà phải chịu sự quản lý của nhà nước. Tại Việt Nam, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, bảo vệ và phát triển. Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo

Đọc thêm