Nhận diện hoạt động các tà đạo, tạp đạo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy Việt Nam có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo (trong hàng nghìn tín ngưỡng thì tín ngưỡng phổ biến là thờ cúng ông bà tổ tiên và tín ngưỡng thờ Mẫu). Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Việt Nam. Theo

Đọc thêm

Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Bất chấp sự xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động, các thế lực thù địch thì sức sống và giá trị không thể phủ

Đọc thêm

TIKTOK VÀ NHỮNG HỆ LỤY

“Cháu đang xem chương trình hay chơi game gì trên điện thoại mà có vẻ chăm chú thế?”, thằng cháu (gọi tôi bằng dì) vẫn ngồi im, dán mắt vào màn hình điện thoại. Tôi bước lại gần và nhìn vào màn hình thì thấy nó đang say mê, chăm chú vào một đoạn clip “Những câu nói hot trend trên mạng xã hội” đang “hot” trên nền tảng mạng xã hội TikTok như: “Nhà sạch thì mát, bát sạch khỏi rửa”, “Nhan sắc có hạn mà lựu đạn thì

Đọc thêm

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP MẠNG XÃ HỘI

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo về tình hình tự do thông tin, tự do Internet, mạng xã hội ở Việt Nam nhằm kích động, tạo cớ để các tổ chức bên ngoài can thiệp vào nước ta. Chúng xuyên tạc rằng, ở Việt Nam mạng xã hội bị đàn áp và mạng xã hội không có tự do thông tin, người dùng mạng xã hội không được bày tỏ chính kiến,

Đọc thêm

“TA ĐI THEO ÁNH LỬA TỪ TRÁI TIM MÌNH”

Trong những năm qua, có thể thấy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường tìm cách xuyên tạc, hạ thấp và phủ nhận sự tồn tại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự du nhập những tư tưởng ngoại lai, là lý thuyết, giáo điều, sao chép thụ động, máy móc chủ nghĩa Mác – Lênin – một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời nên không phù hợp với thực tiễn, trái với quy luật vận

Đọc thêm

CẦN HẾT SỨC TỈNH TÁO ĐỂ KHÔNG BỊ BIẾN THÀNH CON RỐI CHO KẺ THÙ GIẬT DÂY!

Coi trọng đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước ta khẳng định, tôn trọng và bảo đảm thực thi trong thực tế. Điều này được quy định rất rõ trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các luật

Đọc thêm

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới

Đọc thêm

RFA LẠI XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Gần đây, trên trang mạng của nhà đài RFA (Đài Á châu tự do) đã tán phát bài viết: “Đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thăm Việt Nam, chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ”, với nội dung xuyên tạc rằng: Việt Nam đang ngăn cản hoạt động của xã hội dân sự và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền con người, quyền công dân… Trước tiên, cần khẳng định rằng những luận điệu xuyên tạc trên là hoàn toàn sai trái. Việt Nam không bao giờ ngăn

Đọc thêm

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Những năm qua, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi đen thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người, hòng xóa bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Để thực hiện mưu đồ đen

Đọc thêm

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

Vừa qua, trên trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và VOV Tiếng Việt đã tán phát bài viết“Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc” với luận điệu xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chúng rêu rao, xuyên tạc rằng: “Đất nước trong tình trạng kiệt quệ, đâu đâu cũng nghe doanh nghiệp và người dân ca thán về khó khăn chồng chất. Toàn bộ thể chế

Đọc thêm