Yêu nước hay phá hoại!

Gần hai tháng qua, kể từ ngày tàu địa chất Haiyang Dizhi 8 (Hải Dương 8) của Trung Quốc ngang nhiên kéo cáp, khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của nước ta, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đoàn kết một lòng kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc trên tinh thần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đọc thêm